"Gotowi do pracy" - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców.

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0025/19
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-06-30 do 2022-04-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 619 127,79
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 556 927,79

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, realizującego zadania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, poprzez doposażenie 4 pracowni edukacyjno - zawodowych placówki, podniesienie kompetencji lub/i kwalifikacji zawodowych 11 nauczycieli/ek kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy zgodnie z KC zamieszkują w Powiecie Pilskim (wlkp.) w okresie 30.06.2020 do 30.04.2022 r.

Projekt polega na:

 • wsparciu 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji lub też przekwalifikowaniu się poprzez studia podyplomowe,
 • wsparciu 7 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez kursy nadające im nowe lub rozszerz. kwalifikacje zawodowe,
 • doposażeniu 4 pracowni zawodowych w celu zapewnienia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Planowane efekty projektu:

 • przekształcenie PCE w wysokiej jakości wyspecjalizowany ośrodek kształcenia i szkolenia młodzieży,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • doposażeniu 4 pracowni zawodowych w celu zapewnienia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:

ZADANIE 1. DOPOSAŻENIE PRACOWNI SPAWALNICTWA W CELU STWORZENIA W PLACÓWCE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH NATURALNE ŚRODOWISKO PRACY:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-06-30 - 2021-01-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

W ramach zadania planowane jest:
1. Doposażenie pracowni spawalnictwa między innymi w:

 • Automat spawalniczy MAG / MIG 6 szt.
 • Automat spawalniczy TIG 6 szt.
 • Fartuch spawalniczy 15 szt.
 • Tarcza spawalnicza 15 szt.
 • Przyłbica spawalnicza 15 szt.
 • Rękawice spawalnicze 15 szt. oraz wiele innych

ZADANIE 2. DOPOSAŻENIE PRACOWNI CNC W CELU STWORZENIA W PLACÓWCE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH NATURALNE ŚRODOWISKO PRACY:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-06-30 - 2021-01-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

W ramach zadania planowane jest:
1. doposażenie pracowni CNC między innymi w:

 • Średnicówka dwupunktowa czujnikowa (18 - 160) 3szt.
 • Mikrometr do gwintów 0-25 3 szt.
 • Mikrometr do gwintów 25-50 2 szt.
 • Mikrometr zewnętrzny 100-125 2 szt.
 • Szczelinomierz 3 szt.
 • Grzebień do gwintów calowych i metrycznych 2 szt
 • Średnicówka trzypunktowa analogowa (20-50) 1 kpl.
 • Średnicówki trzypunktowe cyfrowe (25-37, 30-40, 40-50)1 zestaw

ZADANIE 3. DOPOSAŻENIE PRACOWNI SAMOCHODOWEJ W CELU STWORZENIA W PLACÓWCE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH NATURALNE ŚRODOWISKO PRACY:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-06-30 - 2021-01-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

W ramach zadania planowane jest:
Doposażenie pracowni samochodowej między innymi w:

 • Multimetr samochodowy 3 szt.
 • Tester samochodowy sonda lambda 6 szt.
 • Tester do kontroli szczelności zaworów głowicy 3 szt.
 • Tester do pomiaru klimatyzacji 3 szt.
 • Urządzenie do mycia części i podzespołów 2 szt.
 • Detektor gazu 3 szt.
 • Wyciąg mechaniczny spalin 4 szt.
 • Lampa warsztatowa LED 15 szt.
 • Tester akumulatora 3 szt.

W efekcie powyższych zadań powstaną nowocześnie wyposażona pracownie. Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową. Wymienione powyżej doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystywania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego.

ZADANIE 4. STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJIE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK N KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI W PILE:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-10-01 - 2022-04-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania

W ramach zadania zaplanowano studia podyplomowe dla nauczycieli na następujących kierunkach:

 1. Informatyka dla 1 nauczyciela
 2. Budowa, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych dla 1 nauczyciela
 3. Mechatronika w kształceniu zawodowym dla 1 nauczyciela
 4. Technika i mechatronika pojazdów samochodowych dla 1 nauczyciela

ZADANIE 5. KURSY PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI (N) KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI W PILE W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-06-30 - 2021-03-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

 1. Uprawnienia spawalnicze metody TIG dla 1 nauczyciela
 2. Uprawnienia spawalnicze metody MAG dla 1 nauczyciela

ZADANIE 6. KURSY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI (N) KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI W PILE W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-06-30 - 2021-03-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

 1. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie dla 1 nauczyciela
 2. Programowanie robotów przemysłowych KUKA dla 2 nauczycieli

ZADANIA 7. KURSY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI (N) KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI W PILE W ZAKRESIE MECHANIKI I ELEKTROMECHANIKI:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-09-30 - 2020-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

 1. Układy klimatyzacji samochodowych dla 2 nauczycieli
 2. Podstawy elektromechaniki w aspekcie motoryzacyjnym dla 2 nauczycieli

ZADANIE 8. KURSY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK (N) KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI W PILE W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH ZAWODOWYCH TECHNICZNYCH:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-06-30 - 2021-04-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kurs języka angielskiego zawodowego - specjalistycznego technicznego dla 6 nauczycieli

ZADANIE 9. DOPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA W CELU STWORZENIA W PLACÓWCE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH NATURALNE ŚRODOWISKO PRACY:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-06-30 - 2021-01-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

W ramach zadania planowane jest:
1. Doposażenie pracowni komputerowego wspomagania projektowania w:

 • Zestaw komputerowy (monitor, jednostka stacjonarna, oprogramowanie, klawiatura, myszka) 15szt
 • Laptop 1szt.
 • Projektor multimedialny 1szt
 • Urządzenie wielofunkcyjne 1szt
 • Materiały eksploatacyjne (toner) 3szt
 • Grzebień do gwintów calowych i metrycznych 2 szt
 • Średnicówka trzypunktowa analogowa (20-50) 1 kpl.
 • Średnicówki trzypunktowe cyfrowe (25-37, 30-40, 40-50)1 zestaw

ZADANIE 10 SPOTKANIE ROBOCZE Z LOKALNYMI I REGIONALNYMI PRACODAWCAMI PT. KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W KONTEKŚCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZGODNE Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-10-01 - 2021-10-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania

Spotkanie ma na celu odpowiedzieć na pytanie jak poprawić jakość edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pilskim przy współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami.
Głównymi obszarami poruszanymi w trakcie konferencji będą:

 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu przy współpracy z otoczeniem
 • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia dzięki współpracy z otoczeniem;
 • rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • omówienie potrzeb lokalnych pracodawców pod kontem poszukiwanych kwalifikacji i kompetencji.

O projekcie Gotowi do pracy Pobierz (.doc)

O projekcie Gotowi do pracy Pobierz (.pdf)

Plakat poziomy Pobierz (.pdf)

Od 21 września 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja nauczycielek oraz nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacji w Pile do różnych form wsparcia w ramach projektu "Gotowi do pracy" - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców.

Dokumenty do pobrania znajdą Państwa poniżej:

Karta udzielonego wsparcia uczestnika projektu Pobierz (.pdf)

Oświadczenie uczestnika projektu Pobierz (.pdf)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Gotowi do pracy - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców Pobierz (.pdf)

Wzór formularza rekrutacyjnego Pobierz (.pdf)

Centrum Innowacji Technologicznych w Pile

O projekcie

TYTUŁ PROJEKTU: CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
Nr projektu: RPWP.09.03.02-30-0011/20
Okres realizacji: od 01-03-2021 r. do 31-12-2022 r.
Całkowita wartość: 27 740 904,20 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 27 740 904,20 PLN
Wkład funduszy europejskich: 23 579 768,56 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Partner projektu:

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pilskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

Opis działań planowanych do realizacji:


1. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury PCE w Pile:

 • Etap I - przebudowa istniejącego budynku i rozbiórka budynków towarzyszących
 • Etap II - rozbudowa istniejącego budynku

2. Wyposażenie i doposażenie pracowni i pomieszczeń w PCE w Pile
3. Nadzór inwestorski
4. Promocja projektu

Harmonogram realizacji zadań:


1. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury PCE w Pile od 01.03.2021 do 31.12.2022
2. Wyposażenie i doposażenie pracowni i pomieszczeń w PCE w Pile od 01.03.2021 do 31.12.2022
3. Nadzór inwestorski od 01.03.2021 do 31.12.2022
3. Promocja projektu od 01.03.2021 do 31.12.2022

Planowane efekty realizacji:

Zostaną osiągnięte następujące efekty rzeczowe (produkty):
1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych kształcenia zawodowego: 1 sztuka
2. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 462 osoby

25 czerwca 2021 roku przedstawiciele Powiatu Pilskiego, w składzie Eligiusz Komarowski Starosta Pilski i Arkadiusz Kubich Wicestarosta Pilski podpisali umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego: Pauliną Stochniałek i Jackiem Bogusławskim – Członkami Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.09.03.02-30-0011/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie.”