Do pobrania

Harmonogram egzaminu maturalnego - maj 2023 r. Pobierz (.pdf)

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2023 r. Pobierz (.pdf)

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego - terminy i miejsce złożenia deklaracji Pobierz (.pdf)

Podanie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Pobierz (.doc)

Ankieta - Branżowa Szkoła II Stopnia Pobierz (.doc)

Podanie do Branżowej Szkoły II Stopnia Pobierz (.doc)

Podanie do szkoły - LO + policealna Pobierz (.doc)

RODO Pobierz (.pdf)

Deklaracja dostępności Pobierz (.pdf)

Statut Powiatowego Centrum Edukacji w Pile Pobierz (.pdf)

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Pile Pobierz (.pdf)

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile Pobierz (.pdf)

Statut Szkoły Branżowej II Stopnia w Pile Pobierz (.pdf)

Raport o stanie zapewnienia dostępności Pobierz (.pdf)