Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30
(od poniedziałku do piątku)

Dyrektor:

67 351 20 78
dyrektor@pcepila.pl

Wicedyrektor:

67 352 91 94
wicedyrektor@pcepila.pl

Sekretariat:

67 351 20 78
sekretariat@pcepila.pl

Księgowość i kadry:

67 351 20 78
ksiegowosc@pcepila.pl
sekretarz@pcepila.pl

Inspektor ds. bhp:

67 352 91 94
bhpcez@poczta.onet.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

/PCEPILA/SkrytkaESP


E-dziennik dla rodziców i uczniów

(kliknij w logo poniżej)


Klauzula RODO (pobierz)

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymywaną pocztą elektroniczną), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
Przepis ten stanowi, że korespondencja (w tym również elektroniczna - e-mail) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, ewentualnie telefon)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy (opis sprawy, której korespondencja dotyczy)