Aktualności

OFERTY PRACY
OFERTY PRACY

Poszukujemy na nowy rok szkolny 2023/2024 nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych branży handlowej na 0,6 etatu, najlepiej: mgr inż. z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów teoretycznych zawodowych branży handlowej, egzaminator OKE. Realizacja zajęć z przedmiotów teoretycznych zawodowych pracowników młodocianych kształcących się w zawodzie sprzedawca kl. 1, kl.2 i kl.3. Zajęcia dokształcania zawodowego realizowanie są w tygodniu w wyszczególnionych miesiącach, m.in.: X, XI, I, III lub IV. - 34 godz. na tydzień. Uwaga - ostateczna liczba godzin zależeć będzie od zrealizowanego naboru uczniów do nowych klas pierwszych szkół branżowych. Elastyczne godziny pracy.

Poszukujemy na nowy rok szkolny 2023/2024 nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych branży elektrycznej na 0,8 etatu, najlepiej: mgr z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów teoretycznych zawodowych branży elektrycznej. Realizacja zajęć z przedmiotów teoretycznych zawodowych pracowników młodocianych kształcących się w zawodzie elektryk kl.1, 2 i 3 oraz automatyk kl.1 i 2. Zajęcia dokształcania zawodowego realizowanie są w tygodniu w wyszczególnionych miesiącach, m.in.: X, XI, I, III lub IV. - 34 godz. na tydzień. Uwaga - ostateczna liczba godzin zależeć będzie od zrealizowanego naboru uczniów do nowych klas pierwszych szkół branżowych. Istnieje możliwość zatrudnienia specjalisty bez przygotowania pedagogicznego. Elastyczne godziny pracy.

Poszukujemy na nowy rok szkolny 2023/2024 nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej na 0,8 etatu, najlepiej: mgr z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów teoretycznych zawodowych branży gastronomicznej. Realizacja zajęć z przedmiotów teoretycznych zawodowych pracowników młodocianych kształcących się w klasach 1, 2 i 3 w zawodzie kucharz oraz przetwórca mięsa. Zajęcia dokształcania zawodowego realizowanie są w tygodniu w wyszczególnionych miesiącach, m.in.: X, XI, I, III lub IV. - 34 godz. na tydzień. Uwaga - ostateczna liczba godzin zależeć będzie od zrealizowanego naboru uczniów do nowych klas pierwszych szkół branżowych. Istnieje możliwość zatrudnienia specjalisty bez przygotowania pedagogicznego. Elastyczne godziny pracy.

Poszukujemy na nowy rok szkolny 2023/2024 nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych branży budowlanej na cały etat, najlepiej: inż. z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów teoretycznych zawodowych branży budowlanej. Realizacja zajęć z przedmiotów teoretycznych zawodowych pracowników młodocianych kształcących się w klasach 1, 2 i 3 w zawodzie murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Zajęcia dokształcania zawodowego realizowanie są w wyszczególnionych miesiącach po 136 godzin na zawód. Kursy CKZ realizowane będą w wyszczególnionych miesiącach, m.in. X, XI, I, III lub IV. Uwaga - ostateczna liczba godzin zależeć będzie od zrealizowanego naboru uczniów do nowych klas pierwszych szkół branżowych. Istnieje możliwość zatrudnienia specjalisty bez przygotowania pedagogicznego.

Zatrudnimy w nowym roku szkolnym 2023/2024 na co najmniej 0,5 etatu nauczyciela, najlepiej inż. mechatronik z przygotowaniem pedagogicznym, do nauczania praktycznego zawodowego uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik oraz technik mechanik. Mile widziana znajomość nauczania modułowego oraz zagadnień z zakresu: pneumatyki, hydrauliki a także podłączania, uruchamiania i obsługiwania urządzeń i systemów mechatronicznych, badania elementów elektronicznych z wykorzystaniem oscyloskopów, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Istnieje możliwość zatrudnienia specjalisty bez przygotowania pedagogicznego. Zatrudnienie od 01.09.2023.

Zatrudnimy w nowym roku szkolnym 2023/2024 na pół etatu nauczyciela przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, najlepiej inż. mechanik z przygotowaniem pedagogicznym, do nauczania praktycznego zawodowego uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych klasa 1-5 (4h/20) oraz prowadzenia zajęć na kursie dokształcania teoretycznego zawodowego pracowników młodocianych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (322h/18). Realizacja zajęć m.in. z przedmiotu obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnostyka pojazdów samochodowych, naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, budowa poj. samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie poj. samochodowych. Kursy CKZ realizowane są w wyszczególnionych miesiącach, m.in. X, XI, I, III lub IV. Istnieje możliwość zatrudnienia specjalisty bez przygotowania pedagogicznego. Zatrudnienie od 01.09.2023 r.

Poszukujemy na nowy rok szkolny 2023/2023 nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych branży spożywczej na 0,9 etatu, najlepiej: mgr z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów teoretycznych zawodowych branży spożywczej, egzaminator OKE. Realizacja zajęć z przedmiotów teoretycznych zawodowych pracowników młodocianych kształcących się w klasach 1, 2, i 3 w zawodzie cukiernik oraz piekarz. Zajęcia dokształcania zawodowego realizowanie są w wyszczególnionych miesiącach po 136 godzin na zawód. Kursy CKZ realizowane są w wyszczególnionych miesiącach, m.in. X, XI, I, III lub IV. Uwaga - ostateczna liczba godzin zależeć będzie od zrealizowanego naboru uczniów do nowych klas pierwszych szkół branżowych. Istnieje możliwość zatrudnienia specjalisty bez przygotowania pedagogicznego.

Poszukujemy na nowy rok szkolny 2023/2024 nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych branży fryzjerskiej na 0,6 etatu, najlepiej: mgr z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów teoretycznych zawodowych branży fryzjerskiej. Realizacja zajęć z przedmiotów teoretycznych zawodowych pracowników młodocianych kształcących się w zawodzie fryzjer kl.1, kl.2 i kl.3. Zajęcia dokształcania zawodowego realizowanie są w tygodniu w wyszczególnionych miesiącach, m.in.: X, XI, I, III lub IV. - 34 godz. na tydzień. Uwaga - ostateczna liczba godzin zależeć będzie od zrealizowanego naboru uczniów do nowych klas pierwszych szkół branżowych. Istnieje możliwość zatrudnienia specjalisty bez przygotowania pedagogicznego. Elastyczne godziny pracy.

Poszukujemy na nowy rok szkolny 2023/2024 nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania przedmiotów teoretycznych zawodowych z zakresu przedmiotów drzewno-tapicerskich na pełen etat, najlepiej: mgr z przygotowaniem pedagogicznym. Realizacja zajęć z przedmiotów teoretycznych zawodowych pracowników młodocianych kształcących się w klasie 1, 2 i 3 w zawodzie stolarz oraz tapicer. Zajęcia dokształcania zawodowego realizowanie są w tygodniu w wyszczególnionych miesiącach, m.in.: X, XI, I, III lub IV. - 34 godz. na tydzień. Uwaga - ostateczna liczba godzin zależeć będzie od zrealizowanego naboru uczniów do nowych klas pierwszych szkół branżowych. Istnieje możliwość zatrudnienia specjalisty bez przygotowania pedagogicznego. Elastyczne godziny pracy.

Poszukujemy na nowy rok szkolny 2023/2024 nauczyciela języka angielskiego z przygotowaniem pedagogicznym na 0,31 etatu do realizacji zajęć z języka angielskiego zawodowego JAZ wyłącznie w klasach trzecich na kursach dokształcania zawodowego pracowników młodocianych (po 21 h na zawód) w takich zawodach jak: cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, elektryk, kucharz, drukarz, introligator czy sprzedawca. Zajęcia CKZ realizowanie są w tygodniu w wyszczególnionych miesiącach - głównie będą to: X, XI. Uwaga - elastyczne godziny pracy.
Dodany 2023-07-06, 13:58 przez administrator
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia kobiet !
Dodany 2021-03-08, 13:55 przez administrator
Informacja dotycząca organizacji egzaminów - sesja styczeń - luty 2021 r.
Dodany 2021-01-12, 18:03 przez administrator
Informacja dotycząca egzaminów.
Od 15 stycznia do 20 stycznia 2021 r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile odbywać się będą egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w części praktycznej. Łącznie w tej sesji styczeń - luty 2021 odbędą się 23 egzaminy. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia !
Dodany 2021-01-12, 17:56 przez administrator
Uwaga!

Informujemy, że w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia, w Wigilię, 24 grudnia, Powiatowe Centrum Edukacji w Pile będzie nieczynne.

Dodany 2020-12-22, 20:47 przez administrator
Wesołych Świąt!
Dodany 2020-12-22, 19:06 przez administrator
Narodowe Święto Niepodległości


11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli (1795–1918). Święto zostało ustanowione w kwietniu 1937 roku. Dzień 11 listopada jest datą symboliczną, odnoszącą się do terminu zakończenia I wojny światowej poprzez zawarcie układu rozejmowego w Compiègne, pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim. Związane jest to również z powrotem do Warszawy marszałka Józefa Piłsudskiego, który wcześniej przebywał w niewoli w Magdeburgu
Dodany 2020-11-11, 06:55 przez administrator

Centrum Innowacji Technologicznych w Pile

Dnia 3 sierpnia 2020 r. starosta Eligiusz Komarowski osobiście złożył dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Innowacji technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”. Całość ma kosztować 27 mln zł, dofinansowanie, o które stara się Powiat Pilski, również w ramach WRPO, to ponad 23 mln 600 tys. zł. W ramach projektu powstaną nowe sale dydaktyczne, np. mechatroniki samochodowej robotyki, automatyki, spawalnictwa, w celu utworzenia nowych kierunków zawodowych, np. technik automatyk i technik spawalnictwa. Nowoczesny sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia będą takie jak w nowoczesnych zakładach pracy. W sumie będzie tu 26 pracowni, w tym sporo nowych. W praktyce będzie można nauczyć się tutaj każdego zawodu. Dzisiaj ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na wykształconych pracowników zawodowych, dotychczasowy program PCE stał się już niewystarczający. Centrum Innowacji Technologicznych będzie nowoczesną bazą kształcenia zawodowego na miarę XXI wieku. Korzystać z niego będą nie tylko uczniowie z powiatu pilskiego, ale w wyniku stosownych porozumień, może to być także młodzież z okolicznych powiatów z regionu północnej Wielkopolski. Około 4 mln zł do jego budowy dołoży Powiat Pilski. Centrum Innowacji technologicznych w Pile będzie współpracowało z Państwową Szkołą im. Stanisława Stasica w Pile i licznymi zakładami pracy.

 • Signify Poland Sp. z o.o.
 • SwissPol Sp. z o.o
 • Zakład Rolniczo-Przemysłowo „FARMUTIL HS” S.A.
 • Park Drobiarski Sp. z o.o.
 • Insefarm Sp. z o.o.
 • Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM” spółka z o.o.
 • INVESTA Sp. z o.o.

Wykaz doposażonych i nowych pracowni w przyszłym
Centrum Innowacji Technologicznych w PCE w Pile:

 1. Kuźnia + krajalnia, rzemiosło artystyczne
 2. Pracownia automatyki i robotyki
 3. Pracownia budowlana
 4. Pracownia CNC
 5. Pracownia demontażu, weryfikacji i montażu pojazdów samochodowych
 6. Pracownia diagnostyki samochodowej
 7. Pracownia dydaktyczna 1
 8. Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 9. Pracownia elektrotechniki i elektroniki z zapleczem
 10. Pracownia instalatorów
 11. Pracownia mechatroniki samochodowej z zapleczem
 12. Pracownia metrologii technicznej z zapleczem
 13. Pracownia montażu, eksploatacji, uruchamiania i konserwacji instalacji maszyn i urządzeń z zapleczem
 14. Pracownia obróbki mechanicznej PILAVET
 15. Pracownia podstaw hydrauliki siłowej
 16. Pracownia podstaw pneumatyki z zapleczem
 17. Pracownia projektowania CAD/CAM
 18. Pracownia projektowania CAD/CAM
 19. Pracownia spawalnicza z zapleczem
 20. Pracownia techniczna
 21. Pracownia technik ślusarskich i montażu
 22. Pracownia technik ślusarskich i montażu - zaplecze
 23. Pracownia urządzeń mechatronicznych 1
 24. Pracownia urządzeń mechatronicznych 2
 25. Sala dydaktyczna 1.1
 26. Sala informatyki