Egzamin Zawodowy

Szczegółowe informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

Link - Formuła 2012 Link - Formuła 2017 Link - Formuła 2019

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w następujących zawodach i kwalifikacjach:

Wykaz upoważnień OKE w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021

Kwalifikacje jednoliterowe:

L.p.
Symbol i nazwa zawodu
Nazwa kwalifikacji
01
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
B.07. Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych
B.06. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.05. Montaż systemów suchej zabudowy
02
311204 Technik budownictwa
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
03
311410 Technik mechatronik
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
04
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
05
723103 Mechanik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
06
311513 Technik pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
07
741103 Elektryk
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
08
311303 Technik elektryk
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
09
741201 Elektromechanik
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
10
311504 Technik mechanik
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
11
723310 Mechanik - monter maszyn i urządzeń
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
12
722307 Operator obrabiarek skrawających
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
13
722204 Ślusarz
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kwalifikacje dwuliterowe:

L.p.
Symbol i nazwa zawodu
Nazwa kwalifikacji
01
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
02
311219 Technik robót wykończeniowych w budownictwie
BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
03
311204 Technik budownictwa
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
04
742118 Mechatronik
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
05
311410 Technik mechatronik
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
06
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
07
723103 Mechanik pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
08
311513 Technik pojazdów samochodowych
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
09
741103 Elektryk
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
10
311303 Technik elektryk
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
11
741201 Elektromechanik
EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
12
311504 Technik mechanik
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
13
722204 Ślusarz
MG.17.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
14
722307 Operator obrabiarek skrawających
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
15
722204 Ślusarz
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
16
711204 Murarz-tynkarz
BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich