Egzamin Zawodowy

Szczegółowe informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

Link - Formuła 2012 Link - Formuła 2017 Link - Formuła 2019

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w następujących zawodach i kwalifikacjach:

Wykaz upoważnień OKE w Poznaniu na rok szkolny 2022/2023

Pobierz (.doc)

Kwalifikacje jednoliterowe:

L.p.
Symbol i nazwa zawodu
Nazwa kwalifikacji
01
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
B.07. Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych
B.06. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.05. Montaż systemów suchej zabudowy
02
311204 Technik budownictwa
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
03
311410 Technik mechatronik
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
04
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
05
723103 Mechanik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
06
311513 Technik pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
07
741103 Elektryk
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
08
311303 Technik elektryk
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
09
741201 Elektromechanik
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
10
311504 Technik mechanik
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
11
723310 Mechanik - monter maszyn i urządzeń
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
12
722307 Operator obrabiarek skrawających
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
13
722204 Ślusarz
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kwalifikacje dwuliterowe:

L.p.
Symbol i nazwa zawodu
Nazwa kwalifikacji
01
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
02
311219 Technik robót wykończeniowych w budownictwie
BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
03
311204 Technik budownictwa
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
04
742118 Mechatronik
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
05
311410 Technik mechatronik
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
06
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
07
723103 Mechanik pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
08
311513 Technik pojazdów samochodowych
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
09
741103 Elektryk
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
10
311303 Technik elektryk
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
11
741201 Elektromechanik
EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
12
311504 Technik mechanik
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
13
722204 Ślusarz
MG.17.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
14
722307 Operator obrabiarek skrawających
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
15
722204 Ślusarz
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
16
711204 Murarz-tynkarz
BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Kwalifikacje trzyliterowe:

L.p.
Symbol i nazwa zawodu
Nazwa kwalifikacji
01
723103 Mechanik pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
02
311513 Technik pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
03
311504 Technik mechanik
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
04
722204 Ślusarz
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
05
311516 Technik spawalnictwa
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
06
723310 Mechanik monter maszyn i urządzeń
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
07
311410 Technik mechatronik
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
08
742118 Mechatronik
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
09
311303 Technik elektryk
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
10
741103 Elektryk
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
11
311219 Technik robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
12
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
13
311204 Technik budownictwa
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
14
711204 Murarz-tynkarz
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich