Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Oferta kształcenia

Kategoria: PCE
Powiatowe Centrum Edukacji w Pile proponuje Państwu w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile następujące bezpłatne zaoczne szkoły dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe:
 
 
 
 
 
Bezpłatne zaoczne szkoły dla dorosłych:
 1. Gimnazjum dla dorosłych (3–letnie) 
 2. Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) - uczniowie po ZSZ rozpoczynają naukę w LO od 2 klasy!
 3. Szkoły Policealne 2-letnie na podbudowie szkoły średniej (nie trzeba posiadać matury!) w zawodach:      
 • technik BHP (3 semestry),     
 • technik administracji,
 • technik informatyk,

inne w miarę zgłaszanych potrzeb.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
 • M.12. - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (dla zawodów: elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych),
 • M.17. - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (dla zawodów mechanik-monter maszyn
  i urządzeń, technik mechanik),
 • M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych),
 • M.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających (dla zawodów: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik),
 • M.20. - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (dla zawodów: ślusarz, technik mechanik),
 • M.44. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (dla zawodu: technik mechanik),
 • M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli (dla zawodu: mechanik motocyklowy),
 • E.3. - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (dla zawodów: monter mechatronik, technik mechatronik),
 • E.7. - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń (dla zawodów: elektromechanik, elektryk, technik elektryk),
 • E.12. -  Montaż i  eksploatacja komputerów osobistych oraz  urządzeń peryferyjnych (dla zawodu: technik informatyk),
 • E.24. - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (dla zawodu: technik elektryk),
 • B.6. - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (dla zawodu: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie),
 • B.18. - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (dla zawodów: murarz-tynkarz, technik budownictwa),
 • A.69. - Eksploatacja środków transportu drogowego (dla zawodu: kierowca mechanik).

więcej...

Kursy:
 1. Programowanie i obsługa obrabiarek CNC.
 2. Budowanie i programowanie robotów Mindstorms.
 3. Spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
 4. Kursy informatyczne i CAD/CAM.