Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Na tablicy

 
 
Aktualności - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

Egzamin zawodowy "stara formuła"

Kategoria: Na tablicy
Utworzono: 12 sierpień 2016

 

Uwaga!

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

 

(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

 

 

 

Dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od lutego do marca 2017 roku, a dla osób, które ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.

 

(Zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2012 r.]).

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Kategoria: Na tablicy
Utworzono: 10 sierpień 2016

Informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca w:

 • Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (po Gimnazjum lub ZSZ - w tym przypadku słuchacz przyjmowany jest do klasy II).
 • Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach: technik bhp (1,5 roku). technik administracji (2 lata), technik informatyk (2 lata),


oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych:

 • M.12. - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (dla zawodów: elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych),
 • M.17. - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (dla zawodów mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik),
 • M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych),
 • M.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających (dla zawodów: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik),
 • M.20. - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (dla zawodów: ślusarz, technik mechanik),
 • M.44. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (dla zawodu: technik mechanik),
 • M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli (dla zawodu: mechanik motocyklowy),
 • E.3. - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (dla zawodów: monter mechatronik, technik mechatronik),
 • E.7. - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń (dla zawodów: elektromechanik, elektryk, technik elektryk),
 • E.12. -  Montaż i  eksploatacja komputerów osobistych oraz  urządzeń peryferyjnych (dla zawodu: technik informatyk),
 • E.24. - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (dla zawodu: technik elektryk),
 • B.6. - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (dla zawodu: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie),
 • B.18. - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (dla zawodów: murarz-tynkarz, technik budownictwa),
 • A.69. - Eksploatacja środków transportu drogowego (dla zawodu: kierowca mechanik).

 

Z A P R A S Z A M Y !

 

 

 

Autobus szkoleniowy „Klementyna” w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile

Kategoria: Na tablicy
Utworzono: 26 luty 2016

W dniu 17.02.2016 roku do Powiatowego Centrum Edukacji w Pile przyjechał autobus szkoleniowy „Klementyna” z firmy WAGO ELWAG Sp. z o.o. z Wrocławia. W szkoleniu brali udział uczniowie technikum mechatronicznego, zaproszeni przedstawiciele Philips Lighting Electronics, nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej z Czarnkowa oraz PCE w Pile.

Czytaj więcej: Autobus szkoleniowy „Klementyna” w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile
 

Plan zajęć KKZ

Kategoria: Na tablicy
Utworzono: 16 luty 2016

Informujemy, że są już dostępne na stronie plany zajęć na KKZ M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (kurs "stary" i "nowy").

 

Terminy zjazdów - KKZ

Kategoria: Na tablicy
Utworzono: 11 luty 2016

Informujemy, iż w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE pojawił się aktualny harmonogram zjazdów. W chwili obecnej są to tylko terminy bez konkretnych zajęć. Szczegółowy harmonogram z poszczególnymi przedmiotami pojawi się niebawem.