Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Na tablicy

 
 
Aktualności - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

Szkolenie - F&F Pabianice - Inteligentny dom

Kategoria: Na tablicy
Utworzono: 15 luty 2017

W dniu 17 marca 2017 r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile, w ramach poszerzania oferty edukacyjnej szkoły oraz zdobywania przez uczniów dodatkowych kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy, odbyło się szkolenie dedykowane dla uczniów technikum mechatronicznego, studentów PWSZ w Pile i pracowników zakładów pracy współpracujących z PCE.

Szkolenie przeprowadzone było przez pracowników firmy F&F Filipowski sp. j. z Pabianic i odbywało się w dwóch  specjalnościach:

  • Montaż i programowanie systemu sterowania inteligentnym domem:System przewodowy „F&HOME”– prowadził Pan Zbigniew Umański.
  • Programowanie bezprzewodowego sterowania inteligentnym domem System bezprzewodowy „F&HOME RADIO” - prowadził Pan Maciej Sobótkowski.

Celem szkolenia było uzyskania „Certyfikatu instalatora systemu inteligentnych domów firmy F&F”.

Szkolenie zorganizował nauczyciel Powiatowego Centrum Edukacji w Pile Krzysztof Myszka przy współpracy Pana Dyrektora Romana Minockiego oraz nauczycieli pracowników PCE w Pile.

Każdy z uczestników miał możliwość uczestniczenia w obydwu przedsięwzięciach i w tym celu, tydzień przed szkoleniem, otrzymał dokumentację techniczną umożliwiającą zapoznanie się ze schematami i działaniem montowanych urządzeń.

Szkolenie z montażu i sterownia inteligentnym domem System przewodowy „F&HOME” było przeprowadzone na stanowiskach wyposażonych w komplet urządzeń niezbędnych do zamontowania, podłączenia, zaprogramowania i uruchomienia przykładowego systemu. Uczestnicy na podstawie dokumentacji (oczywiście pod nadzorem Pana Zbigniewa Umańskiego) samodzielnie dokonywali montażu urządzeń na panelach, podłączali je, programowali i demonstrowali działanie.

Szkolenie z programowania bezprzewodowego sterowania inteligentnym domem System bezprzewodowy „F&HOME RADIO” odbywało się na stanowiskach wyposażonych w laptopy z oprogramowaniem oraz zmontowane zestawy dydaktyczne z podłączonymi elementami systemu. Uczniowie zapoznawali się z działaniem programu konfigurującego, nawiązywaniem komunikacji między urządzeniami, ustawianiem parametrów urządzeń i uruchamianiem systemu.

W szkoleniu wzięło udział 33 uczestników w tym:

22 uczniów klasy IV M,

9 uczniów klasy IV N,

1 student PWSZ w Pile (absolwent technikum mechatronicznego),

1 pracownik Philips Lighting Electronics Piła.

Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty instalatora i będą mogli w przyszłości wykorzystać wiedzę i umiejętności praktyczne w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Kategoria: Na tablicy
Utworzono: 08 listopad 2016

Plików:
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Data 2016-12-16 Wielkość 867.38 KB Download 769

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 5-9 grudnia 2016 r.

 

ZAJĘCIA ODiDZ

Kategoria: Na tablicy
Utworzono: 20 wrzesień 2016

Informujemy, że w zakładce ODiDZ znajdują się plany zajęć na miesiąc styczeń 2017.

 

Dotyczy zajęć na KKZ

Kategoria: Na tablicy
Utworzono: 12 sierpień 2016

Informujemy, iż uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego z kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających - 4 okres oceniania (ostatni) już na najbliższych zajęciach w dniu 09.09.2016 r. będą wypełniać deklaracje umożliwiające zgłoszenie ich do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających. Bardzo prosimy o obecność na tych zajęciach!

 

Egzamin zawodowy "stara formuła"

Kategoria: Na tablicy
Utworzono: 12 sierpień 2016

 

Uwaga!

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

 

(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

 

 

 

Dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od lutego do marca 2017 roku, a dla osób, które ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.

 

(Zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2012 r.]).