Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

A.69. - Eksploatacja środków transportu drogowego

Kategoria: Latest Utworzono: 28 grudzień 2016

1. Obsługa środków transportu drogowego

Słuchacz:

1) rozróżnia rodzaje środków transportu drogowego;

2) wyjaśnia budowę oraz zasady działania podzespołów i zespołów środków transportu drogowego;

3) rozpoznaje instalacje oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w środkach transportu drogowego;

4) ocenia stan techniczny środków transportu drogowego;

5) wykonuje czynności związane z obsługą środków transportu drogowego;

6) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów środków transportu drogowego;

7) dobiera metody napraw środków transportu drogowego;

8) posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi;

9) dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne;

10) wykonuje czynności związane z naprawą i konserwacją środków transportu drogowego;

11) posługuje się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego;

12) oblicza koszty związane z eksploatacją środków transportu drogowego.

2. Użytkowanie środków transportu drogowego

Słuchacz:

1) klasyfikuje środki transportu drogowego;

2) określa parametry techniczno-eksploatacyjne środków transportu drogowego;

3) dobiera środki transportu drogowego do rodzaju i właściwości przewożonych rzeczy;

4) przestrzega zasad rozmieszczania, mocowania oraz zabezpieczania przewożonych rzeczy;

5) korzysta z urządzeń pomocniczych stosowanych w środkach transportu drogowego;

6) posługuje się tradycyjnymi mapami drogowymi oraz elektronicznymi systemami nawigacji satelitarnej;

7) odczytuje i interpretuje wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w środkach transportu drogowego;

8) przestrzega norm czasu pracy kierowcy;

9) prowadzi dokumentację związaną z przewozem drogowym;

10) przestrzega przepisów prawa dotyczących użytkowania środków transportu drogowego;

11) przestrzega przepisów prawa związanych z przewozem drogowym rzeczy;

12) wykonuje usługi transportowe zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tych usług;

13) prowadzi i obsługuje pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn.).

 

W zawodzie: kierowca mechanik