Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Kategoria: CKU/ZCKU Utworzono: 20 grudzień 2016

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Słuchacz:

 1. rozróżnia obrabiarki skrawające;
 2. dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;
 3. rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;
 4. rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;
 5. rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;
 6. dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;
 7. dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;
 8. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;
 9. uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Słuchacz:

 1. sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;
 2. mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;
 3. ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;
 4. nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 5. uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;
 6. wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:
 7. rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;
 8. dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;
 9. prowadzi kontrolę procesu obróbki;
 10. posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
 11. wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Słuchacz:

 1. rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
 2. rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
 3. rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;
 4. rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;
 5. korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;
 6. dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;
 7. dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;
 8. mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;
 9. ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;
 10. wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;
 11. testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Słuchacz:

 1. ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;
 2. ustala i mocuje przedmioty do obróbki;
 3. uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;
 4. wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
 5. nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;
 6. dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;
 7. dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;
 8. przeprowadza korektę wyników obróbki;
 9. przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;
 10. wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

W zawodzie: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik