Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Dzień Bezpieczeństwa

Kategoria: Na tablicy Utworzono: 08 maj 2017

Pilski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy od kilkunastu lat uroczyście obchodzi Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dnia 28 kwietnia 2017 roku w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile odbyło się spotkanie członków OSPSBHP, które poprowadził prezes zarządu oddziału Pan Zygmunt Jeliński. W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby oraz zaproszeni goście. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy – pani Joanna Ościk i pan Piotr Kin przedstawili prezentację na temat „Wypadki przy pracy – region pilski na tle wielkopolski w 2016r.” Zostały omówione wybrane wypadki, przypadki szczególne, wypadki niestandardowe
i zdarzenia wypadkowe. Temat cieszył się zainteresowaniem wśród behapowców. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, podejmowali dyskusję, zadawali pytania. Zadaniem dla pracodawców jest podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków.  Inspektorzy PIP wskazują na działania zapobiegawcze, szczególnie na zwiększenie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń, narażenia na czynniki prowadzące do wypadków oraz możliwe do przewidzenia skutki dla pracownika. Wszyscy wiemy
z doświadczenia, że pracownik świadomy tego co mu grozi, pracuje ostrożnie, przestrzega przepisów, stosuje środki ochrony. Po omówieniu tematu wypadków i prewencji w tym kierunku, uczestnicy spotkania przeszli pod obelisk z tablicą poświęconą „Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy”. Nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przez delegacje pod tablicą pamiątkową i uczczenie minutą ciszy pamięci wszystkich, którzy stracili życie w wypadkach przy pracy.