Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Szkolenie - F&F Pabianice - Inteligentny dom

Kategoria: Na tablicy Utworzono: 15 luty 2017

W dniu 17 marca 2017 r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile, w ramach poszerzania oferty edukacyjnej szkoły oraz zdobywania przez uczniów dodatkowych kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy, odbyło się szkolenie dedykowane dla uczniów technikum mechatronicznego, studentów PWSZ w Pile i pracowników zakładów pracy współpracujących z PCE.

Szkolenie przeprowadzone było przez pracowników firmy F&F Filipowski sp. j. z Pabianic i odbywało się w dwóch  specjalnościach:

  • Montaż i programowanie systemu sterowania inteligentnym domem:System przewodowy „F&HOME”– prowadził Pan Zbigniew Umański.
  • Programowanie bezprzewodowego sterowania inteligentnym domem System bezprzewodowy „F&HOME RADIO” - prowadził Pan Maciej Sobótkowski.

Celem szkolenia było uzyskania „Certyfikatu instalatora systemu inteligentnych domów firmy F&F”.

Szkolenie zorganizował nauczyciel Powiatowego Centrum Edukacji w Pile Krzysztof Myszka przy współpracy Pana Dyrektora Romana Minockiego oraz nauczycieli pracowników PCE w Pile.

Każdy z uczestników miał możliwość uczestniczenia w obydwu przedsięwzięciach i w tym celu, tydzień przed szkoleniem, otrzymał dokumentację techniczną umożliwiającą zapoznanie się ze schematami i działaniem montowanych urządzeń.

Szkolenie z montażu i sterownia inteligentnym domem System przewodowy „F&HOME” było przeprowadzone na stanowiskach wyposażonych w komplet urządzeń niezbędnych do zamontowania, podłączenia, zaprogramowania i uruchomienia przykładowego systemu. Uczestnicy na podstawie dokumentacji (oczywiście pod nadzorem Pana Zbigniewa Umańskiego) samodzielnie dokonywali montażu urządzeń na panelach, podłączali je, programowali i demonstrowali działanie.

Szkolenie z programowania bezprzewodowego sterowania inteligentnym domem System bezprzewodowy „F&HOME RADIO” odbywało się na stanowiskach wyposażonych w laptopy z oprogramowaniem oraz zmontowane zestawy dydaktyczne z podłączonymi elementami systemu. Uczniowie zapoznawali się z działaniem programu konfigurującego, nawiązywaniem komunikacji między urządzeniami, ustawianiem parametrów urządzeń i uruchamianiem systemu.

W szkoleniu wzięło udział 33 uczestników w tym:

22 uczniów klasy IV M,

9 uczniów klasy IV N,

1 student PWSZ w Pile (absolwent technikum mechatronicznego),

1 pracownik Philips Lighting Electronics Piła.

Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty instalatora i będą mogli w przyszłości wykorzystać wiedzę i umiejętności praktyczne w życiu zawodowym i prywatnym.