Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Kategoria: CKU/ZCKU Utworzono: 20 grudzień 2016

1. Montaż maszyn i urządzeń

Słuchacz:

1.      rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;

2.      stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;

3.      dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;

4.      przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;

5.      ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;

6.      wykonuje montaż połączeń;

7.      wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;

8.      wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;

9.      sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;

10.  posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

 

2. Obsługa maszyn i urządzeń

Słuchacz:

1.      charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;

2.      określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;

3.      przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;

4.      wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń;

5.      rozróżnia części maszyn i urządzeń;

6.      dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;

7.      wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;

8.      wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;

9.      instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;

10.  dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;

11.  ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.

 

 W zawodzie: mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik