Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kategoria: PCE
Działanie
Termin
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r. - 01 stycznia 2018 r.
Zakończenie I semestru - klasy maturalne 22 grudnia 2017 r.
Zakończenie I semestru - klasy pozostałe 26 styczeń 2018 r.
Ferie zimowe 12 - 25 lutego 2018 r.
Rozpoczęcie II semestru 26 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 03 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć w klasach IV technikum 27 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć w pozostałych klasach 30 czerwca 2017 r.

Egzamin maturalny:

- część pisemna

- część ustna

 

04 - 23 maja 2018 r.

05 - 25 maja 2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Etap pisemny:

19 czerwca 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

11.01.2018 r. – pisemny egzamin zawodowy w sesji zimowej

30.04.2018 r. - dzień do odrobienia

02.05.2018 r. – środa między świętami 1 i 3 maja

04.05.2018 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

07.05.2018 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki

08.05.2018 r. – pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego

01.06.2018 r. – piątek po Bożym Ciele

19.06.2018 r. – pisemny egzamin zawodowy w sesji letniej

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.