Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Konsultacje społeczne "Rok Szkoły Zawodowców"

Podsumowanie konsultacji społecznych oraz informacja o działaniach MEN podejmowanych w ramach „Roku Szkoły Zawodowców” - to główne zagadnienia poruszone na spotkaniu w dniach 21 -23 listopada 2014 r. w Warszawie przez minister edukacji narodowej z dyrektorami, nauczycielami szkół prowadzących kształcenie zawodowe, przedstawicielami kuratoriów oświaty, przedstawicielami placówek doskonalenia nauczycieli, kierownikami wydziałów egzaminów zawodowych okręgowej komisji egzaminacyjnych, a także pracownikami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne "Rok Szkoły Zawodowców"
 

Promowanie kreatywności uczniów poprzez robotykę

W dniu 13 października 2014r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja „Promowanie kreatywności uczniów poprzez robotykę”.

Czytaj więcej: Promowanie kreatywności uczniów poprzez robotykę
 

Strona 2 z 4