Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Konsultacje społeczne "Rok Szkoły Zawodowców"

Podsumowanie konsultacji społecznych oraz informacja o działaniach MEN podejmowanych w ramach „Roku Szkoły Zawodowców” - to główne zagadnienia poruszone na spotkaniu w dniach 21 -23 listopada 2014 r. w Warszawie przez minister edukacji narodowej z dyrektorami, nauczycielami szkół prowadzących kształcenie zawodowe, przedstawicielami kuratoriów oświaty, przedstawicielami placówek doskonalenia nauczycieli, kierownikami wydziałów egzaminów zawodowych okręgowej komisji egzaminacyjnych, a także pracownikami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

W spotkaniu tym również uczestniczyła dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile Pani Łucja Zielińska. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali też zapoznani z planowanymi zmianami w ustawie
o systemie oświaty w zakresie egzaminów zewnętrznych zawodowych. W trakcie dyskusji wypracowywano także propozycje  praktycznych rozwiązań  organizacji egzaminów zawodowych
w trakcie nauki  w szkołach.
Pani Joanna Kluzik-Rostkowska - Minister Edukacji Narodowej w otoczeniu Pani Zofia Cieślak - Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży (po lewej), Pani Łucja Zielińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile (po prawej), Pan Gabriel Kulas - kierownik praktyk Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach (w tle).