Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

E.12. - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Słuchacz:

1) stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;

2) wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;

3) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

4) montuje komputer osobisty z podzespołów;

5) modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;

6) planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;

7) instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;

8) stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;

9) instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;

10) konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;

11) stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;

12) stosuje oprogramowanie zabezpieczające;

13) odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;

14) opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;

15) sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;

16) opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;

17) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;

18) rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;

19) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Słuchacz:

1) wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;

2) wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

3) przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;

4) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

5) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

6) wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

7) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

8) konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego

Słuchacz:

1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;

2) określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;

3) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;

4) lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;

5) lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

6) sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;

7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;

8) odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;

9) tworzy kopie bezpieczeństwa danych;

10) formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;

11) sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.

 

W zawodzie: technik informatyk

 

Prezentacja prac uczniów wykonanych metodą projektów (23 III 2015 r.)