Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Rekrutacja 2017/2018

Kategoria: CKU/ZCKU

MASZ 20, 30, 40 lat..., na naukę nigdy nie jest za późno!

 
 
 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy do nauki w bezpłatnych szkołach dla dorosłych:

 

 • liceach ogólnokształcących,
 • szkołach policealnych (w zawodach: technik bhp - 1,5 roku, technik administracji - 2 lata, technik informatyk - 2 lata),

 

NOWOŚĆ!

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
 • M.12. - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (dla zawodów: elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych),
 • M.17. - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (dla zawodów mechanik-monter maszyn
  i urządzeń, technik mechanik),
 • M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych),
 • M.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających (dla zawodów: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik),
 • M.20. - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (dla zawodów: ślusarz, technik mechanik),
 • M.44. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (dla zawodu: technik mechanik),
 • M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli (dla zawodu: mechanik motocyklowy),
 • E.3. - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (dla zawodów: monter mechatronik, technik mechatronik),
 • E.7. - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń (dla zawodów: elektromechanik, elektryk, technik elektryk),
 • E.12. -  Montaż i  eksploatacja komputerów osobistych oraz  urządzeń peryferyjnych (dla zawodu: technik informatyk),
 • E.24. - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (dla zawodu: technik elektryk),
 • B.6. - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (dla zawodu: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie),
 • B.18. - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (dla zawodów: murarz-tynkarz, technik budownictwa),
 • A.69. - Eksploatacja środków transportu drogowego (dla zawodu: kierowca mechanik).

 

Z A P R A S Z A M Y

 

WYKSZTAŁĆ SWOJĄ KARIERĘ, KORZYSTAJĄC Z USŁUG EDUKACYJNYCH PCE W PILE!

 

Druk podania do CKU/ZCKU

Plików:
Podanie do szkoły - CKU/ZCKU
Data 2013-09-14 Język  Polski Wielkość 296.79 KB Download 1709