Aktualności

Niebawem

Centrum Innowacji Technologicznych w Pile

Dnia 3 sierpnia 2020 r. starosta Eligiusz Komarowski osobiście złożył dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Innowacji technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”. Całość ma kosztować 27 mln zł, dofinansowanie, o które stara się Powiat Pilski, również w ramach WRPO, to ponad 23 mln 600 tys. zł. W ramach projektu powstaną nowe sale dydaktyczne, np. mechatroniki samochodowej robotyki, automatyki, spawalnictwa, w celu utworzenia nowych kierunków zawodowych, np. technik automatyk i technik spawalnictwa. Nowoczesny sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia będą takie jak w nowoczesnych zakładach pracy. W sumie będzie tu 26 pracowni, w tym sporo nowych. W praktyce będzie można nauczyć się tutaj każdego zawodu. Dzisiaj ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na wykształconych pracowników zawodowych, dotychczasowy program PCE stał się już niewystarczający. Centrum Innowacji Technologicznych będzie nowoczesną bazą kształcenia zawodowego na miarę XXI wieku. Korzystać z niego będą nie tylko uczniowie z powiatu pilskiego, ale w wyniku stosownych porozumień, może to być także młodzież z okolicznych powiatów z regionu północnej Wielkopolski. Około 4 mln zł do jego budowy dołoży Powiat Pilski. Centrum Innowacji technologicznych w Pile będzie współpracowało z Państwową Szkołą im. Stanisława Stasica w Pile i licznymi zakładami pracy.

 • Signify Poland Sp. z o.o.
 • SwissPol Sp. z o.o
 • Zakład Rolniczo-Przemysłowo „FARMUTIL HS” S.A.
 • Park Drobiarski Sp. z o.o.
 • Insefarm Sp. z o.o.
 • Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM” spółka z o.o.
 • INVESTA Sp. z o.o.

Wykaz doposażonych i nowych pracowni w przyszłym
Centrum Innowacji Technologicznych w PCE w Pile:

 1. Kuźnia + krajalnia, rzemiosło artystyczne
 2. Pracownia automatyki i robotyki
 3. Pracownia budowlana
 4. Pracownia CNC
 5. Pracownia demontażu, weryfikacji i montażu pojazdów samochodowych
 6. Pracownia diagnostyki samochodowej
 7. Pracownia dydaktyczna 1
 8. Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 9. Pracownia elektrotechniki i elektroniki z zapleczem
 10. Pracownia instalatorów
 11. Pracownia mechatroniki samochodowej z zapleczem
 12. Pracownia metrologii technicznej z zapleczem
 13. Pracownia montażu, eksploatacji, uruchamiania i konserwacji instalacji maszyn i urządzeń z zapleczem
 14. Pracownia obróbki mechanicznej PILAVET
 15. Pracownia podstaw hydrauliki siłowej
 16. Pracownia podstaw pneumatyki z zapleczem
 17. Pracownia projektowania CAD/CAM
 18. Pracownia projektowania CAD/CAM
 19. Pracownia spawalnicza z zapleczem
 20. Pracownia techniczna
 21. Pracownia technik ślusarskich i montażu
 22. Pracownia technik ślusarskich i montażu - zaplecze
 23. Pracownia urządzeń mechatronicznych 1
 24. racownia urządzeń mechatronicznych 2
 25. Sala dydaktyczna 1.1
 26. Sala informatyki